CZY W RAZIE KOLIZJI NALEŻY SIĘ SAMOCHÓD ZASTĘPCZY ? ? ?

Samochód z OC sprawcy kolizji lub wypadku.
Jeśli braliśmy udział w wypadku lub kolizji drogowej, mamy prawo do pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy. Zwrot kosztów jest możliwy kiedy:
–   nie możemy używać samochodu w takim samym zakresie jakby szkody nie było,
–   ponieśliśmy niezbędne wydatki do korzystania z pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystalibyśmy z auta, gdyby nie uległ uszkodzeniu,
–   nie mogliśmy zaspokoić swoich potrzeb związanych z poruszaniem się pojazdem mechanicznym

Przed wynajęciem auta zastępczego warto złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowy sprawcy stosowne oświadczenie, że zamierzamy skorzystać właśnie z takiego rozwiązania. Aby nie stwierdzono, że chęć wynajmu auta zastępczego jest nieuzasadniona, należy podkreślić, że pojazd jest nam niezbędny, gdyż służy nam np. do dojazdu do pracy czy dowożeniu dzieci do szkoły.
2016-10-26