Kiedy wypowiedzieć umowę OC? Wypowiedzenie OC po zakupie pojazdu. Podwójne OC, co zrobić?

Wypowiedzieć umowę OC można w każdej chwili, ale nie później niż na dzień przed końcem jej obowiązywania. Wtedy wygasa nie z dniem wypowiedzenia, ale wraz końcem okresu jej zawarcia. Jeśli tego obowiązku nie dopełnimy, umowa OC zostanie automatycznie wznowiona na kolejny rok. Wyjątkiem jest sytuacja „podwójnego ubezpieczenia” opisana poniżej oraz kupno pojazdu z drugiej ręki, kiedy po złożeniu przez kupującego wypowiedzenia OC
w dowolnym momencie, umowa rozwiązuje się z dniem wskazanym w wypowiedzeniu. W tym przypadku jeśli kupujący kontynuuje umowę OC do końca jej obowiązywania, polisa nie wznawia się automatycznie na kolejny rok.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC może zostać złożone jedynie w formie pisemnej w towarzystwie w którym było zawarte. Można je złożyć osobiście w zakładzie ubezpieczeń, u agenta który zawierał polisę, lub wysłać listem poleconym (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Podwójne ubezpieczenie OC ma miejsce w sytuacjach kiedy zapomnieliśmy wypowiedzieć dotychczasową umowę OC, a już ubezpieczyliśmy OC na kolejny rok w innym zakładzie ubezpieczeń. Rozwiązaniem tej sytuacji jest jak najszybsze złożenie pisemnego wypowiedzenia do zakładu (najlepiej tego, w którym OC jest droższe) i odzyskanie zapłaconej składki za okres w którym nie było jeszcze udzielonej ochrony. Jeśli obie umowy zawarte będą u tego samego ubezpieczyciela, będzie on mógł pobrać składkę tylko za jedną z nich