Ubezpieczenie AC Samochodów zabytkowych

Jakie są zalety ubezpieczenia AC Warta Klasyki?

  •  profesjonalnie ustalona wartość pojazdu i stała suma ubezpieczenia przez cały rok
  •  brak amortyzacji wartości części
  •  nie jest konieczne dokumentowanie fakturami kosztów napraw
  •  nie jest wymagany montaż specjalistycznych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Komu polecamy Warta Klasyki?

Warta Klasyki polecamy posiadaczom samochodów w wieku 25 lat i więcej i o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie Warta Klasyki?

Warta Klasyki to ubezpieczenie Autocasco, którego zakres został dopasowany do specyfiki tego rodzaju samochodów. Ubezpieczenie to jest oferowane w unikalnej i przyjaznej dla klientów formule all risk. To oznacza, że ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem tych wyraźnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W tym oczywiście takie przypadki jak rozbicie samochodu czy jego kradzież.

Czy Warta Klasyki działa również za granicą?

Tak. Ubezpieczenie zadziała na terytorium Polski oraz większości państw europejskich. Nie udzielamy ochrony w krajach leżących na wschód od Polski, tj. Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także Mołdawii i Turcji.

Jakie kryteria musi spełniać auto do objęcia ubezpieczeniem Warta Klasyki?

Ubezpieczeniem Warta Klasyki mogą być objęte:

  •  samochody osobowe w wieku min. 25 lat i wartości nie mniej niż 10 tys. zł , zarejestrowane na stałe w RP,
  •  pojazdy wykorzystywane tylko do użytku prywatnego (bez usług odpłatnego wynajmu czy przewozu, np. do ślubów), lecz nie służące jako jedyny samochód do codziennego użytku (maksymalny deklarowany roczny przebieg – 6000 km)

Ważne! Jedynymi użytkownikami pojazdu mogą być jego właściciele (nie więcej niż dwie osoby fizyczne) lub jeden właściciel i wskazana osoba upoważniona.

2017-02-10