Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Gothaer dedykuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym Przedsiębiorcom wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy.

Gothaer jest jednym z najtańszych lub najtańszym Towarzystwem Ubezpieczeniowym jeśli chodzi o OCP:

Od dwóch do pięciu pojazdów – 250 zł za pojazd tj.
Dwa pojazdy – 500 zł (2 x 250 zł)
Trzy pojazdy – 750 zł (3 x 250 zł)
Cztery pojazdy – 1000 zł
Pięc pojazdów – 1250 zł
Powyżej pięciu pojazdów – 230 zł za pojazd tj.
Sześć pojazdów – 1380 zł (6 x 230 zł)
Siedem pojazdów – 1610 zł
Osiem pojazdów – 1840 zł

2017-03-09