Pojazdy zabytkowe zrzeszone w PZM ze zniżką w PZU -70%

Miło nam poinformować, że firma PZU przedłużyła współpracę z PZM w sprawie zniżek dla samochodów zabytkowych zrzeszonych w klubach PZM.

Przypominamy, że członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym od 2012 roku mogą korzystać ze specjalnej zniżki „Pojazdy Zabytkowe”.

Ubezpieczyciel zwraca uwagę, że warunkiem uzyskania zniżki w wysokości 70% jest przedstawienie przez klienta dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego dotyczy umowa ubezpieczenia, z okresem eksploatacji powyżej 25 lat oraz ważnej legitymacji członka PZM.

Zniżka nie może zostać udzielona w umowie ubezpieczenia, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy okresu ubezpieczenia:
– wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie – w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia z klientem indywidualnym;
– wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania  – w przypadku umowy zawieranej z małym lub średnim przedsiębiorcą.

Zniżka nie może zostać udzielona, gdy ubezpieczenie dotyczy:
– pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;
– pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów;
– pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;
– pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich;
– pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
– pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;
– pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.

Przypominamy, że polisy wznowione automatycznie mogą nie zawierać zniżki „Pojazdy zabytkowe”. Wynika to z faktu, że warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie aktualnej karty członkowskiej potwierdzającej przynależność do klubu. W związku z tym, po otrzymaniu oferty PZU dotyczącej kontynuacji ubezpieczenia, należy (przed datą początku ochrony ubezpieczeniowej) zgłosić się do sprzedawcy PZU z aktualną kartą członkowską w celu zastosowania zniżki.

źródło

https://www.pzm.pl/news/2017/legislacja-pojazdy-zabytkowe/pojazdy-zabytkowe-zrzeszone-w-pzm-ze-znizka-w-pzu

2017-12-14