Pojazd zabytkowy od 30 lat

ZMIANA KRYTERIÓW WŁĄCZANIA POJAZDÓW DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

Od dnia 01.01.2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu wprowadza się następujące kryteria włączania pojazdów zabytkowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych:

Pojazd zabytkowy:

–  powinien mieć nie mniej niż 30 lat;

– w wyjątkowych przypadkach pojazdy mające mniej niż 30 lat mogą zostać włączone do ewidencji zabytków,
o ile są egzemplarzami unikalnymi z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, charakteryzują się wyjątkowymi wartościami historycznymi (związanymi z osobą lub wydarzeniem historycznym).
W powyższym przypadku wartość zabytkową pojazdu powinny potwierdzi dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej;

– nie może być produkowany (w modelu) od co najmniej 15 lat;

– powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły).

źródło

http://www.wuozopole.pl/aktualnosci/149-informacja

2018-01-05