-70% w PZU tylko dla “żółtych tablic”

Oddnia 19.12.2018 r.będą obowiązywały nowe zasady udzielania zniżki CAAR

  1. Posiadacz pojazdu będzie mógł otrzymać zniżkę bez względu na przynależność do klubu.
  2. Zniżka będzie przysługiwała WYŁĄCZNIE na pojazd posiadający tzw. „żółte tablice rejestracyjne” (tablice takie w przeciwieństwie do tablic standardowych posiadają pięć znaków), które są wydawane:

a)          na pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

b)           na pojazdy mające co najmniej 25 lat i uznane przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Kryteriumuznania pojazdu za pojazd zabytkowy będzie okazanie dowodu rejestracyjnego.

2018-12-18