Profesjonalne tablice rejestracyjne już w lipcu

Już 11 lipca w życie wejdą przepisy o tzw. profesjonalnej rejestracji samochodów. Zmiana ustawy to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą, produkcją bądź testowaniem nowych samochodów. Jak będzie wyglądać ubezpieczenie OC takich pojazdów?

Nowelizacja przepisów wychodzi naprzeciw postulatom branży motoryzacyjnej , mającym na celu ułatwienie w przeprowadzaniu  jazd testowych. Szacuje się, że nowe przepisy ułatwią życie nawet 20 tys. podmiotom gospodarczym.

Obowiązujące  od 11 lipca 2019 zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” pozwolą na tzw.  profesjonalną rejestrację pojazdów.  Pojazdy nią objęte będą posiadały czasowy dowód rejestracyjny i charakterystyczne zielone tablice rejestracyjne.

   

Na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej znajduje się wytłoczony zielony numer rejestracyjny na białym tle, zawierający zawsze literę P (trzeci znak od końca), która jest wyróżnikiem tablicy przeznaczonej do profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Pojazdy korzystające z profesjonalnej rejestracji zgodnie z obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych są nazywane pojazdami do jazd testowych, a ich posiadacz jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kiedy zawieramy umowę?

Umowę OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu wypełnienia przez podmiot uprawniony blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu, w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych, które nie były uprzednio zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jaki okres zawieramy ubezpieczenie?

Pojazdy do jazd testowych mogą mieć zawartą umowę krótkoterminową na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, nie krótszy jednak niż 30 dni.

2019-07-06