Kara 1000 zł za nieprzerejestrowanie coraz bliżej. Zapewne od 1 stycznia 2020 r.

Nawet 1000 zł kary zapłaci spóźnialska osoba, która w ciągu ustawowych 30 dni nie przerejestruje pojazdu. Aktualnie za brak przepisania auta na siebie nie grożą żadne konsekwencje. To martwy przepis, ale zmieni się to 01.01.2020 roku, bo prezydent już podpisał znowelizowaną ustawę.Nieprzerejestrowanie pojazdu bądź niepoinformowanie starosty o jego sprzedaży bądź nabyciu będzie groziło dużym karami finansowymi.
Nawet 1000 zł kary zapłaci spóźnialska osoba, która w ciągu ustawowych 30 dni nie przerejestruje pojazdu. Aktualnie za brak przepisania auta na siebie nie grożą żadne konsekwencje. To martwy przepis, ale zmieni się to 01.01.2020 roku, bo prezydent już podpisał znowelizowaną ustawę.

.Od początku przyszłego roku właściciele pojazdów za niedotrzymanie terminu 30 dni na złożenie wniosku o jego rejestrację bądź wyrejestrowanie będą surowo karani. Tak wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowanej kilka miesięcy temu przez Ministerstwo Środowiska, która 6 sierpnia została podpisana przez prezydenta RP.

W świetle nowych przepisów “właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

Jeśli właściciel nie zarejestruje nabytego na terenie Unii Europejskiej pojazdu albo nie powiadomi starostwa o sprzedaży bądź nabyciu zarejestrowanego w Polsce pojazdu w ciągu 30 dni, grozić mu będzie kara finansowa w wysokości od 200 zł do nawet 1000 zł. Sankcje w drodze administracyjnej nakładać będzie starosta, a pieniądze trafiać będą do skarbca powiatu.

Przepisy wejdą w życie 01.01.2020.

Co ciekawe, nowa ustawa pomniejszy karę za poruszanie się pojazdem niezarejestrowanym w naszym kraju, która aktualnie może sięgnąć nawet 3 tys. zł. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów sankcja będzie wynosiła od 200 zł do 1000 zł.

2019-10-29