Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku