REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA OC

Rezygnacja z ubezpieczenia samochodu  kiedy złożyć i jak napisać?

Wypowiedzenie OC należy złożyć nie później niż dzień przed końcem okresu ochrony(aby zmienić towarzystwo na inne). Wtedy polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. 
Z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta
prawna: art. 28 ww. ustawy
Rezygnacja z polisy OC możliwa jest też w trakcie jej trwania.(w dowolnym momencie)
Po nabyciu pojazdu
podstawa prawna: art. 31 ww. ustawy)
Ze względu na zdublowaną polisę
ponieważ zawarłem na okres od dnia ………………………. do dnia ………………………. ubezpieczenie mojego pojazdu
w firmie ………..……………………………
podstawa prawna:
art. 28a ww. ustawy)


Oprócz oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia trzeba złożyć dokumenty potwierdzające sprzedaż auta lub jego wyrejestrowanie albo wykupienie polisy OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym (TU). Brak ciągłości OC dla pojazdów zarejestrowanych skutkuje nałożeniem wysokich kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia OC? Najlepiej pobrać i wydrukować odpowiedni formularz ze strony ubezpieczyciela. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia bezwzględnie musi zostać złożone na piśmie. Dokument powinien zawierać takie dane, jak:

  • nazwa i adres TU,
  • dane osobowe umożliwiające identyfikację klienta – imię i nazwisko, adres, PESEL,
  • dane ubezpieczonego auta – marka, model, numer rejestracyjny,
  • numer polisy, z której się rezygnuje, okres ubezpieczenia,
  • odręczny podpis właściciela polisy.

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia OC powinien zawierać podstawę prawną wypowiedzenia polisy. Należy powołać się na odpowiedni artykuł i ustęp Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).