Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w życiu może dojść do różnych nieprzewidzianych sytuacji,
których konsekwencją bywa między innymi utrata majątku. Z tego względu warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia,
dzięki którym można zapewnić sobie pomoc w razie nieszczęśliwych zdarzeń.

Ubezpieczenie domów i mieszkań

Ubezpieczenie domu lub mieszkania skierowane jest do wszystkich właścicieli nieruchomości, pragnących zapewnić im należytą ochronę. Taką polisą mogą zostać objęte domy jednorodzinne, mieszkania wraz z przynależącymi do nich pomieszczeniami, mienie ruchome ubezpieczającego oraz stałe elementy jego domu czy mieszkania. To ostatnie określenie dotyczy elementów wbudowanych lub zamontowanych na stałe, na przykład kominów, pieców, wykładzin czy antresol. Ubezpieczenie dotyczy zazwyczaj pożarów, wybuchów, uderzeń pioruna, zalań, osunięć ziemi, huraganu, upadków drzew czy uderzeń pojazdów. Zazwyczaj za dodatkową opłatą polisa może zostać rozszerzona, na przykład na wypadek powodzi czy szkód wyrządzonych wskutek aktów wandalizmu.

Ubezpieczenia majątku objętego kredytem

Ubezpieczenie majątku, który objęty jest kredytem, zazwyczaj wymagane jest przez kredytodawcę jeszcze przed przyznaniem pożyczki. Hipoteka jest bowiem jedynym zabezpieczeniem takiego kredytu. Polisa stanowi zatem gwarancję, iż w przypadku utraty bądź uszkodzenia hipoteki, kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte przez siebie zobowiązanie. Polisy takie są proponowane przez wielu ubezpieczycieli. Warto korzystać z usług tych firm, w których po wykupieniu tej polisy otrzymuje się zniżkę na inne ubezpieczenia, na przykład na życie. Należy bowiem zaznaczyć, iż obok ubezpieczenia hipoteki, kredytodawca wymaga niekiedy od klienta polisy na życie. Nie wszystkie ubezpieczenia majątkowe są obowiązkowe. Mimo to warto zastanowić się nad skorzystaniem z nich, żeby nie narażać się na ryzyko utraty majątku, na który pracowało się przez wiele lat.