Ubezpieczenia OC i AC dla Twojej firmy
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to trudne i odpowiedzialne zadanie. Nierzadko jest to  także   powód ogromnego  stresu,  dlatego  warto  korzystać  z  metod, które pozwalają na zapewnienie  sobie  poczucia  bezpieczeństwa.
W tym celu powstała szeroka oferta ubezpieczeniowa, skierowana właśnie do przedsiębiorców.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia odgrywa ważną rolę w przypadku każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia ono bowiem ochronę na wypadek pożarów, uderzeń pioruna, włamań oraz innych sytuacji losowych, określonych w umowie. Warto zwrócić uwagę na to, że szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia mogą być naprawdę różne. W przypadku niektórych polis przedsiębiorstwo może mieć zapewnioną ochronę nawet w takich sytuacjach jak strajki czy zamieszki. Ubezpieczeniem mienia mogą zostać objęte obiekty budowlane, lokale, środki obrotowe, wartości pieniężne, prywatne mienie pracowników, maszyny, urządzenia oraz inne wyposażenie.

OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej jest skierowane zarówno do  osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Taka polisa to ochrona w sytuacji, w której w związku z prowadzoną działalnością doszłoby do wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W przypadku niektórych ubezpieczycieli, polisa może również obejmować odpowiedzialność cywilną za wykonywane prace i usługi bądź za wprowadzony do obrotu produkt.

OC przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika może wykupić podmiot gospodarczy, wykonujący funkcję przewoźnika krajowego bądź międzynarodowego. Taka polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w przyjętych do przewozu towarach. Po wykupieniu OC przewoźnika to ubezpieczyciel pokrywa koszty w przypadku takich sytuacji jak utrata przesyłki czy jej uszkodzenie. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre oferty ubezpieczeniowe dotyczą wyłącznie przewozów na terenie kraju. Przewoźnicy międzynarodowi muszą zatem znaleźć polisy dostosowane do wykonywanej przez siebie działalności.