UWAGA – WAŻNE ! ! !

Sprzedający ma obowiązek powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę zwrot niewykorzystanej składki należy się poprzedniemu właścicielowi auta, który zapłacił za ubezpieczenie. Polisę przejętą wraz z autem kupujący może wypowiedzieć w dowolnej chwili. Decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia ubezpieczycielowi wypowiedzenia.
W przypadku wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę auta zwrot niewykorzystanej składki należy się poprzedniemu właścicielowi. Ubezpieczyciel może, ale nie musi, ponownie przeliczyć należną składkę w przypadku, gdy samochód zmienia właściciela.
Jeśli decydujecie się zachować polisę OC dodaną do auta, zapytajcie ubezpieczyciela o warunki. Jeśli kupujecie samochód bez ważnej polisy OC, musicie ją kupić jeszcze w tym samym dniu, koniecznie przed rozpoczęciem jazdy.
W przypadku gdy przekazana przez sprzedawcę polisa OC nie jest opłacona w całości, obowiązek zapłaty pozostałych rat dotyczy solidarnie poprzedniego i nowego właściciela.
W chwili powiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu auta obowiązek ten spada na nabywcę.

16-06-2016