Nawet wtedy, kiedy człowiek stara się zachowywać szczególną ostrożność, może dojść do przykrych wydarzeń, których konsekwencją są problemy finansowe. W celu uniknięcia takich sytuacji warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia na życie. Korzystając z nich można zapewnić sobie pomoc na wypadek różnych nieprzyjemnych wydarzeń.

 

Ubezpieczenia kosztów leczenia w podróżach zagranicznych

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych to polisa, o której powinien pomyśleć każdy, kto wyjeżdża z kraju. W ten sposób zapewnia sobie bardzo dobrą ochronę, niezależnie od celu swojej wizyty. Pomoc w razie wypadku polega na przykład na pokryciu kosztów pobytu w szpitalu czy zakupu leków. Ubezpieczeniem takim może zostać objęty każdy, chociaż w przypadku niektórych ofert pojawiają się pewne ograniczenia, na przykład wiekowe. Wybierając taką polisę warto zwrócić uwagę także na to, czy obejmuje ona pomoc w sytuacji, kiedy dojdzie do powikłań wszelkich chorób przewlekłych oraz w razie wypadków podczas uprawiania sportów

Ubezpieczenia NNW (indywidualne i grupowe)

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to, jak wskazuje sama nazwa, ochrona ubezpieczonego w sytuacji, kiedy będzie on poszkodowany w wypadku. Po wykupieniu polisy zyskuje się ochronę zarówno w pracy, jak i w domu czy w każdym innym miejscu, w którym będzie się przebywało. Kwota, którą może otrzymać ubezpieczony, uzależniona jest od uszczerbku na zdrowiu, jaki poniesie w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia. Obecnie można wybrać pomiędzy indywidualnymi a grupowymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków. Te drugie są polecane szczególne w przypadku zakładów pracy czy placówek oświatowych.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne kierowane jest przede wszystkim do tych osób, które pragną zapewnić sobie lepszą pomoc medyczną. Taka polisa umożliwia wizyty i konsultacje ze specjalistami, wykonanie badań laboratoryjnych, zabiegi szpitalne i pielęgniarskie oraz wizyty domowe. Dokładne zasady uzależnione są od ubezpieczyciela. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie takie nie daje takich samych praw co ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, dlatego nie powinno być traktowane jako alternatywa dla niego.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to ochrona właściciela polisy na wypadek jego własnej śmierci. Rodzina ubezpieczonego otrzymuje wówczas wsparcie finansowe, które umożliwi organizację pogrzebu oraz pokrycie zobowiązań zmarłego, na przykład kredytów i pożyczek. Oprócz indywidualnych ubezpieczeń na życie, dostępne są także te grupowe, które są dobrą propozycją na przykład dla pracowników zakładów pracy.