OC krótkoterminowe, tymczasowe

Czy można ubezpieczyć OC na czas krótszy niż rok? OC krótkoterminowe – dla jakich pojazdów?

Istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC na czas krótszy niż 12 miesięcy, ale nie krótszy niż 30 dni. Jednak nie dla wszystkich kierowców i tylko przy spełnieniu ściśle określonych warunków. OC krótkoterminowe może zawrzeć właściciel pojazdu gdy:

-prowadzi działalność komisową, lub handlową polegającą na kupnie / sprzedaży pojazdów mechanicznych
-pojazd jest zarejestrowany czasowo, czyli w polskich realiach ma tzw. miękki dowód – tymczasowy, ważny 30 dni
-pojazd jest zarejestrowany za granicą i nie posiada ubezpieczenia OC – Zielona Karta
-pojazd jest wolnobieżny (nie dotyczy rolników używających pojazdy w obrębie gospodarstwa)
-pojazd jest historyczny (ma przynajmniej 40 lat, lub ma powyżej 25 lat, ale rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy / historyczny)
Warto wiedzieć, że OC krótkoterminowego nie trzeba wypowiadać tak jak standardowej polisy ubezpieczenia OC. Wygasa ono wraz z upływem terminu na jaki zostało zawarte.

2017-02-16