Ubezpiecz swoje auto zabytkowe

Wiosna zbliża się wielkimi krokami pamiętaj o ubezpieczeniu OC swojego zabytku (poniżej informacja z PZM)

Miło nam poinformować, że firma PZU przedłużyła współpracę z PZM w sprawie zniżek dla samochodów zabytkowych zrzeszonych w klubach PZM.

Przypominamy, że członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym od 2012 roku mogą korzystać ze specjalnej zniżki „Pojazdy Zabytkowe”.

Przy zawieraniu (przedłużaniu) umowy, należy przedstawić aktualną legitymację członkowską.

Dodatkowe warunki:

– Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC w wysokości 70%
– Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
– Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia;
– Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda;
– Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu;
– Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi
– Zniżka nie może zostać udzielona, gdy ubezpieczenie dotyczy:
pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;
pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów;
pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;
pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich;
pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;
pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.

Przypominamy, że polisy wznowione automatycznie nie zawierają zniżki „Pojazdy zabytkowe”. Wynika to z faktu, że warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie aktualnej karty członkowskiej potwierdzającej przynależność do klubu. W związku z tym, po otrzymaniu oferty PZU dotyczącej kontynuacji ubezpieczenia, należy (przed datą początku ochrony ubezpieczeniowej) zgłosić się do sprzedawcy PZU z aktualną kartą członkowską w celu zastosowania zniżki.

2017-03-03

źródło: http://www.pzm.pl/news/2016/legislacja-pojazdy-zabytkowe/zabytki-ze-znizka-w-pzu