Będą profesjonalne tablice rejestracyjne

Profesjonalna rejestracja pojazdów będzie nową formą rejestracji samochodów. Ułatwi ona życie wielu przedsiębiorcom, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą, produkcją bądź testowaniem samochodów i obecnie każde posiadane i wykorzystywane w działalności gospodarczej auto muszą zarejestrować w wydziale komunikacji.

W sytuacji dealera, który posiada kilka, kilkanaście aut demonstracyjnych i przeprowadza nimi jazdy testowe, albo instytutu badawczego, testującego na co dzień różne pojazdy obecne przepisy są niezwykle uciążliwe. Każde z tych aut powinno zostać zarejestrowane, by móc wyjechać na drogi publiczne. A to wiąże się ze sporymi kosztami i uciążliwościami administracyjnymi.

Propozycja nowelizacji przepisów wychodzi naprzeciw postulatom branży. Szacuje się, że nowe przepisy ułatwiłyby życie nawet 20 tys. podmiotom gospodarczym.

Zgodnie z propozycją noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą właśnie przyjęła Rada Ministrów, pojawi się tzw. profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Będą one uprawniały do wykonywania jazd testowych po drogach publicznych.

Z takiej formy rejestracji pojazdów będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, zajmujący się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producenta prowadzące badania pojazdu, wyposażenia lub części.

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów będzie starosta. Będzie on wydawał – po wniesieniu opłaty administracyjnej i opłaty ewidencyjnej przez podmiot uprawniony – decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu (na okres roku), blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (wszyscy – poza producentami – będą mogli zamówić nie więcej niż 100 sztuk) oraz profesjonalne tablice rejestracyjne. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie będzie mogła przekroczyć 100 zł, a za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 20 zł. 

Starosta – w określonych przypadkach – będzie mógł uchylić decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalne tablice rejestracyjne innemu podmiotowi. Decyzja o uchyleniu profesjonalnej rejestracji będzie podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Istotą nowej formy rejestracji pojazdów jest możliwość użycia jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli dowód ten zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny 6 miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). Podmiot uprawniony – w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu – będzie musiał zwrócić staroście blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice rejestracyjne.

Podmioty uprawnione, a zwłaszcza zajmujące się dystrybucją, będą mogły korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów nie tylko w stosunku do nowych pojazdów, ale również używanych, w tym wcześniej zarejestrowanych lub sprowadzonych z zagranicy.

Przyjęto, że pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez pracownika podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją, ale też przez potencjalnego klienta oraz kierowcę wynajętego przez producenta. Obecnie potencjalny nabywca pojazdu nie może w praktyce wykonać jazdy sprawdzającej osobiście (jako kierowca), może być tylko osobą towarzyszącą, a pojazd musi prowadzić osoba uprawniona.  

Podmiot uprawniony ma prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym. Docelowo wykaz ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów. Ministerstwo Cyfryzacji udostępni podmiotom uprawnionym nieodpłatną aplikację webową, za pomocą której będą one wprowadzać dane o pojazdach użytkowanych w ramach profesjonalnej rejestracji do CEP, a tym samym prowadzić wykaz na poziomie centralnym.

2019-02-27

źródło:

https://www.autocentrum.pl/newsy/beda-profesjonalne-tablice-rejestracyjne/