Kary za brak OC 2024

Kary za brak Ciągłości OC występują w sytuacji:
-zakupu samochodu (po zakupie samochodu należy zgłosić jego zakup “przepisać polisę na siebie”. Polisa ta nie podlega automatycznemu wznowieniu)

-polisa została zawarta jednak nie została opłacona.

Często pojawia się pytanie czy jeśli spóźnię się i zapomnę opłacić swoją polisę dostanę karę, jeśli polisa jest zawarta na aktualnego właściciela pojazdu (nie jest to polisa po zbywcy) polisa wznowi się po kilku dniach automatycznie a klient otrzyma polisę wraz z drukiem płatności (ciągłość ubezpieczeniowa będzie zachowana)